Rating

Název práce: Rating
Autor(ka) práce: Karas, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marinič, Pavel
Oponenti práce: Vávra, jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Charakteristika ratingu. Dělení a druhy ratingu (rating emise × rating emitenta; dlouhodobý rating × krátkodobý rating; mezinárodní rating × lokální rating). Obecné požadavky kladené na rating. Proces tvorby ratingu. Vyžádaný rating. Nevyžádaný rating. Ratingový proces na bázi volně přístupných informací. Uplatňované ratingové systémy. Ratingová kriteria. Využití a interpretace ratingové známky. Funkce ratingu. Rating v souvislosti s BASEL II. Rating v souvislosti s hospodářskými krizemi.
Klíčová slova: ratingový proces; hodnocení bonity; ratingová agentura; Credit Rating; Rating
Název práce: Credit Rating
Autor(ka) práce: Karas, Vladimír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Marinič, Pavel
Oponenti práce: Vávra, jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: