Posouzení přínosnosti přijetí jednotné evropské měny pro Slovensko

Název práce: Posúdenie prínosu prijatia jednotnej meny pre Slovensko
Autor(ka) práce: Smolková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Melcher, Ota
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Náplňou bakalárskej práce je posúdiť, či prijatie eura a vstup Slovenska do eurozóny bol pre slovenskú ekonomiku prínosný. Prvá kapitola sa zaoberá historickým sledom udalostí vedúcich k vytvoreniu hospodárskej a menovej únie. V závere prvej kapitoly je uvedené aj plnenie Maastrichtských kritérií zo strany Slovenska. Druhá časť práce sa venuje komunikačnej stratégii a príchodu eura na Slovensko. Tretia a štvrtá kapitola podrobne analyzuje dopad eura na občanov, podnikateľské subjekty, finančný sektor a taktiež samotný dopad na HDP, zahraničný obchod a nezamestnanosť.
Klíčová slova: euro; Maastrichtské kritériá; menová integrácia; Slovensko; menová únia
Název práce: Posouzení přínosnosti přijetí jednotné evropské měny pro Slovensko
Autor(ka) práce: Smolková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Melcher, Ota
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Náplní bakalářské práce je posouzení, zda zavedení jednotné evropské měny a vstup Slovenska do eurozóny byl přínosný. Rámcovým obsahem první kapitoly je sled historických událostí, které vedly k měnové integraci členských zemí a to vytvořením hospodářské a měnové unie. V závěru první kapitoly je uvedeno plnění Maastrichtských kritérii ze strany Slovenska. Druhá část popisuje komunikační strategii zavedení eura na Slovensku. Třetí a čtvrtá kapitola podrobně analyzují dopady eura z pohledu občanů, podnikatelských subjektů, finančního sektoru a hodnotí celkový dopad přijetí eura na HDP, zahraniční obchod a nezaměstnanost.
Klíčová slova: euro; měnová unie; Slovensko; Maastrichtská kritéria; měnová integrace
Název práce: The benefits and effects of the euro on Slovak economy
Autor(ka) práce: Smolková, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Melcher, Ota
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main goal of the Bachelor's thesis is to characterize the impact of the euro as a common currency on Slovak economy. The first chapter focuses on historical events leading to the highest degree of monetary integration - Eurozone. The second chapter analyses the introduction and communication strategy of the European currency in Slovakia and the third chapter describes the impact of the euro on Slovak people, companies and financial sector. The last chapter analyses the economic situation after adoption of euro in the terms of economic growth, international trade and unemployment. The bachelor thesis answers the question whether the membership of Slovakia in European monetary union is beneficial or not.
Klíčová slova: monetary union; euro; monetary integration; Maastricht criteria; Slovakia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 27. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48286/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: