Prague City Tourism jako nástroj destinačního marketingu Prahy

Název práce: Prague City Tourism jako nástroj destinačního marketingu Prahy
Autor(ka) práce: Puschová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Stejně jako při prodeji produktu, je i v případě i destinace nutné vytvoření kvalitní marketingové strategie. K tomu, aby byla destinace úspěšná a dokázala se prosadit na domácím i mezinárodním trhu, je nutný efektivní marketingový management destinace neboli marketingové řízení destinace. V Praze se touto činností zabývá organizací Prague City Tourism (PCT), která do řízení cestovního ruchu hlavního města přináší komplexnost a organizovanost. Jasně definuje marketingový cíl a vizi, propaguje Prahu v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu a zároveň se stará o turisty, kteří si Prahu vybrali jako svou cílovou destinaci. Cílem této práce je analýza činnosti Prague City Tourism, jako důležitého nástroje destinačního marketingu hlavního města Prahy. V první části práce jsou teoreticky vymezeny základní pojmy spojené s destinačním marketingem a managementem. V následující kapitole je Praha charakterizována jako turistická destinace. Hlavní část diplomové práce se zabývá analýzou činnosti Prague City Tourism -- jejími aktivitami a změnami, kterými prošla v letech 2013 a 2014. V závěru je činnost PCT porovnána s činností Vienna Touris Board, která působí jako organizace destinačního managementu v konkurenční destinaci Vídni.
Klíčová slova: Organizace destinačního managementu; Praha; Prague City Tourism; Pražská informační služba; Destinační marketing
Název práce: Prague City Tourism as a destination marketing tool
Autor(ka) práce: Puschová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In order to strengthen position of a destination on the domestic and foreign market it is necessary to create a high-quality marketing strategy and effective destination management. In Prague, destination management is in the hands of Prague City Tourism (PCT). This destination management organization brings complexity to the management of tourism in the Czech capital. Prague City Tourism defines the marketing goals and vision for Prague as a tourist destination. The main task of the organization is to promote Prague to both domestic and international visitors. PCT also provides information on Prague's attractions and services to tourists that chose Prague as their final destination. The main goal of this thesis is to analyze the activities of Prague City Tourism as the most important destination marketing tool in Prague. The key terms connected to the subject of destination marketing and destination management are defined in the first part of the thesis. In the second part Prague as a tourist destination is characterized. The description of PCT and its activities is the principal objective of the thesis and can be found in the third part of this work together with description of the changes that PCT undergone in 2013 and 2014. The final part compares PCT with Vienna Touris Board which is a destination marketing company based in Vienna, the rival destination of Prague in terms of tourism.
Klíčová slova: Destination management; Destination marketing; Prague City Tourism; Destination management company; Prague

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2014
Datum podání práce: 8. 5. 2015
Datum obhajoby: 26. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48342/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: