Kritéria zákazníků při výběru prodejny-obchodního řetězce

Název práce: Kritéria zákazníků při výběru prodejny-obchodního řetězce
Autor(ka) práce: Pejzl, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Bursíková, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá kritérii zákazníků při výběru prodejny ? obchodního řetězce. Cílem práce je porovnat chování zákazníků menšího města ? Kralup nad Vltavou s výsledky celorepublikového výzkumu. V práci vysvětluji vzniklé odchylky.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3576/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: