Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc. in the technology and consumer electronics industry

Název práce: Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc
Autor(ka) práce: Gutiérrez Vargas, Daniela Patricia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this paper is to estimate business value of Microsoft Corporation and Apple Inc. using the appropriate theoretical concepts and methods and compare the derived results. The thesis provides a thorough overview of business valuation principles and applied methods to appraise business value under certain conditions and assumptions, thus building a robust base for their justified selection and application. Financial health of the companies is analyzed. Business values are estimated under the defined assumptions and using a designed DCF model, the intrinsic implied values of common stock are then compared with the market prices.
Klíčová slova: Dcf; Valuation; Intrinsic value
Název práce: Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc. in the technology and consumer electronics industry
Autor(ka) práce: Gutiérrez Vargas, Daniela Patricia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je odhadnout hodnoty společností Microsoft Corporation a Apple Inc. s využitím vhodných teoretických konceptů a oceňovacích metod. Cílem je rovněž srovnání a komparace dosažených výsledků. Práce poskytuje důkladný přehled o principech oceňování podniku a aplikovatelných oceňovacích metodách. Představuje robustní základnu pro kvalifikaci a výběr vhodných oceňovacích metod a jejich aplikace. Zkoumané podniky jsou analyzovány z hlediska finančního zdraví. Odhad hodnot analyzovaných podniků je proveden s přihlédnutím k definovaným předpokladům a za použití specifikovaného oceňovacího DCF modelu. Zároveň je provedena komparace odhadnutých vnitřních hodnot kmenových akcií analyzovaných společnosti s aktuálními tržními cenami.
Klíčová slova: Oceňování podniku; DCF modely; Hodnota podniku

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 28. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49695/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: