Letecká doprava a pozice společnosti Air Astana na kazašském leteckém trhu

Název práce: Letecká doprava a pozice společnosti Air Astana na kazašském leteckém trhu
Autor(ka) práce: Utepbergenova, Assel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s historii letecké dopravy, od jejího počátku až po současný stav v otázce civilní letecké infrastruktury. Práce obsahuje dvě části. První část je teoretická, pomocí odborné literatury popsány počátky letecké dopravy v Kazašské republice a ve světě, takže popsány prvky letecké infrastruktury a základní členění leteckých společností. Součástí práce je i zmínka o mezinárodních leteckých organizacích, stanovujících mezinárodní normy a standardy ohledně bezpečnosti, efektivnosti a včasnosti letů. Teoretická část slouží jako podklad pro zpracování částí praktické. Praktická část je zaměřena na analýzu největší letecké společnosti Kazašské republiky Air Astana, a.s. Popsána historie vzniku společnosti, charakteristika letadlové flotily, stav logistických procesů a unikátní vzdělávací program pro piloty. Pomocí analýzy finančních a provozních výkazů za roky 2009- 2013, vznikla možnost popsaní hlavní příčiny stabilního rozvoje společnosti Air Astana a konkurenceschopnosti dopravce na leteckém trhu nejen v Kazašské republice, ale i ve světě.
Klíčová slova: letecký trh; Air Astana; Letecká doprava
Název práce: Air traffic and position of the company Air Astana on the Kazakh aviation market
Autor(ka) práce: Utepbergenova, Assel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Červinská, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the issues of the history of aviation from its beginning to the present situation in the field of civil aviation infrastructure. The work consists of two parts. The first part is the theoretical part, focused on describing historical background of aviation in Kazakhstan Republic and in the world with the help of scientific literature. The work also contains information about International aviation organizations establishing international norms and standards regarding to safety, effectiveness and performance of flights in time. The theoretical part serves as a background for the practical part. The practical part is focused on analysis of the largest airline of Kazakhstan Republic, Air Astana, description of the history of the company, the characteristics of fleets, the chain of logistic processes and the unique educational programme for pilots. According to the financial analysis and operating statements for 2009- 2013, there was possibility of describing the main reasons of the stable development of Air Astana and competitiveness in the aerospace market, not only in Kazakhstan Republic, but also in the world.
Klíčová slova: Air traffic; Air Astana; Aviation market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2015
Datum podání práce: 2. 5. 2015
Datum obhajoby: 19. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51173/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: