Humanitární logistika a její outsourcing, logistika Lékařů bez hranic

Název práce: Humanitární logistika a její outsourcing, logistika Lékařů bez hranic
Autor(ka) práce: Abíková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Dvořák, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce přibližuje postavení logistiky v oblasti humanitární pomoci. Teoretická část je věnována definici základních pojmů. Zároveň přibližuje vznik a náplň činnosti humanitární organizace Lékaři bez hranic. Praktická část popisuje logistické zajištění mise v Agoku v Jižním Súdánů při výskytu akutní podvýživy.
Klíčová slova: logistika; logistický řetězec; humanitární pomoc
Název práce: Humanitarian logistics, logistics outsourcing and MSF logistics
Autor(ka) práce: Abíková, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Dvořák, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Thesis is focused on the role of logistics on humanitarian aid. The theoretical part is devoted to basic definitions of the topic. This part is also devoted to describing formation and activities of humanitarian organization Doctors Without Borders. The practical part presents the logistics of the mission in Agok in South Sudan.
Klíčová slova: logistics; supply chain; humanitarian aid

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 19. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51480/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: