Tax System of the Czech Republic and the Republic of Serbia

Název práce: Tax System of the Czech Republic and the Republic of Serbia
Autor(ka) práce: Hercigonja, Adriana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This mater thesis focuses on the comparison of current tax system of the Czech Republic and the Republic of Serbia. In theoretical part of the thesis, individual taxes in both countries are characterized and defined. Additionally, in the analytical part of the thesis, tax systems are compared using selected indicators. Comparison of the two tax system is made in terms of Serbia's tax system harmonization as one of the country candidates for the EU accession.
Klíčová slova: Republic of Serbia; Czech Republic, ; EU country; non-EU country; taxes; comparison
Název práce: Tax System of the Czech Republic and the Republic of Serbia
Autor(ka) práce: Hercigonja, Adriana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This mater thesis focuses on the comparison of current tax system of the Czech Republic and the Republic of Serbia. In theoretical part of the thesis, individual taxes in both countries are characterized and defined. Additionally, in the analytical part of the thesis, tax systems are compared using selected indicators. Comparison of the two tax system is made in terms of Serbia's tax system harmonization as one of the country candidates for the EU accession.
Klíčová slova: EU country; non-EU country; daně; Srbská republika; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2014
Datum podání práce: 5. 2. 2015
Datum obhajoby: 12. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50975/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: