-

Název práce: Business and Marketing Strategy of Carlsberg Group Ukraine
Autor(ka) práce: Lugovska, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Tisovski, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ukraine is a quite new country, which pass through stages of its development. The economic situation is quite unsustainable, because of historical, political, financial, production and cultural issues. Establishing and development of company that proclaimed European principles of business operation can be a challenging opportunity. The case of Carlsberg Group is known as successful entering to the Ukrainian beer market, which gives the possibility to analyze and understand main specifics, goals and consequences of selected marketing and business strategy
Klíčová slova: sponsorship; , business and marketing strategies; marketing analysis; beer market; rebranding; Carlsberg Group; Ukraine
Název práce: -
Autor(ka) práce: Lugovska, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Tisovski, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ukrajina je relativně mladá země, která prochází stádii vývoje. Její ekonomická situace je z historických, politických, finančních, výrobních a kulturních důvodů poměrně nestabilní. Založení a budování společnosti na základech evropských principů obchodu může být výzvou. Případ Carlsberg group je známý svým úspěšným vstupem na ukrajinský trh s pivem, což poskytuje příležitost analyzovat a porozumět hlavním specifikům, cílům, a souvislostem vybraných marketingových a obchodních strategií.
Klíčová slova: rebranding; sponzorství; obchodní a marketingové strategie; Ukrajina; marketingová analýza; Carlsberg Group; trh s pivem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2013
Datum podání práce: 10. 9. 2014
Datum obhajoby: 30. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45012/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: