Ocenenie spoločnosti Mondi Packaging Békescsaba Kft

Název práce: Ocenenie spoločnosti Mondi Packaging Békescsaba Kft
Autor(ka) práce: Sopková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šimáňová, Pavla
Oponenti práce: Jetmarová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je nájsť výslednú hodnotu spoločnosti Mondi Packaging Békescsaba Kft. použitím výnosovej metóda DCF Entity. Ocenenie pozostáva zo 7 tematických celkov, pričom ich následnosť je na základe logickej postupnosti. Hodnotený je v prvom rade trh, na ktorom sa spoločnosť nachádza, spoločne s predpokladaným vývojom spoločnosti na tomto trhu. Následne diplomová práca pojednáva o finančnej situácii podniku. Pred finálnym ocenením venujem pozornosť tzv. generátorom hodnoty, ich charakteristike a predpokladanému vývoju v prognózovanom obdobím. Vyústením predchádzajúcich krokov je výsledný finančný plán spoločne so stanovením diskontnej miery. Posledná kapitola je venovaná záverečnému oceneniu spoločnosti.
Klíčová slova: metóda DCF Entity; parametrický vzorec; WACC; stavebnicová metóda; model CAPM; finančný plán; generátory hodnoty; finančná analýza; strategická analýzy
Název práce: Business Evaluation of the company Mondi Packaging Békescsaba Kft
Autor(ka) práce: Sopková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šimáňová, Pavla
Oponenti práce: Jetmarová, Barbora
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3580/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: