The Impact of Currency Union on Trade Imbalances: The Case of Eurozone

Název práce: The Impact of Currency Union on Trade Imbalances: The Case of Eurozone
Autor(ka) práce: Bednář, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Villaverde Castro, José
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to investigate the impact of accession of a common currency on trade imbalances. Why Common currency? It is highly debated topic how the common currency in European Union influences its economy. Moreover, many countries of the European Union are about to join or are considering entering Eurozone. Why trade imbalances? Trade imbalances have gone through rapid development during last two decades. Therefore, they attracted attention of many economists. What method? The papers of economists who research trade imbalances was used as main inspiration and motivation to write the thesis. The paper is called Wearing corset, losing shape (2010) and is written by Helge Berger and Volker Nitsch. In the following paragraphs, there are more comprehensive answers to the three above stated questions.
Klíčová slova: Eurozone; Trade; Imbalances
Název práce: The Impact of Currency Union on Trade Imbalances: The Case of Eurozone
Autor(ka) práce: Bednář, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Villaverde Castro, José
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of the thesis is to investigate the impact of accession of a common currency on trade imbalances. Why Common currency? It is highly debated topic how the common currency in European Union influences its economy. Moreover, many countries of the European Union are about to join or are considering entering Eurozone. Why trade imbalances? Trade imbalances have gone through rapid development during last two decades. Therefore, they attracted attention of many economists. What method? The papers of economists who research trade imbalances was used as main inspiration and motivation to write the thesis. The paper is called Wearing corset, losing shape (2010) and is written by Helge Berger and Volker Nitsch. In the following paragraphs, there are more comprehensive answers to the three above stated questions.
Klíčová slova: Trade; Imbalances; Eurozone

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2014
Datum obhajoby: 12. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45638/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: