Bezpečnost dodávek energie v Evropské Unii měřena indexy REES a CERE

Název práce: Security of energy supply in the European Union measured by REES and CERE indices
Autor(ka) práce: Dudek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis tries to summarize current situation in the European Union from the perspective of security of energy supply. In the first part I summarize development of security of energy supply legislation in the European Union, in the second part I compare different methods used to measure security of energy supply and in the third part I use two indices CERE and REES (Contribution to EU risk exposure, Risky External Energy Supply) and measure risk exposure and its development for particular countries between years 2006 and 2012.
Klíčová slova: Energy supply; Russia; Security; European Union
Název práce: Bezpečnost dodávek energie v Evropské Unii měřena indexy REES a CERE
Autor(ka) práce: Dudek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se snaží shrnout současný stav v Evropské Unii z pohledu bezpečnosti dodávek energie. V první části práce popisuje vývoj unijní legislativy v oblasti bezpečnosti dodávek energie, v druhé části srovnává různé metody měření bezpečnosti dodávek energie a ve třetí požívá indexy REES a CERE ke změření bezpečnosti dodávek energie v Unii a jejímu vývoji pro jednotlivé země mezi lety 2006 a 2012.
Klíčová slova: Evropská Unie; Rusko; Bezpečnost; Dodávky energie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2014
Datum obhajoby: 12. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: