Dotační politika v zemědělství ČR a Slovenska

Název práce: Dotačná politika v poľnohospodárstve ČR a Slovenska
Autor(ka) práce: Tkáč, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Czesaný, Slavoj
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V súčasnosti sú dotácie neodmysliteľnou súčasťou poľnohospodárskej politiky vyspelých krajín. Bakalárska práca sa zaoberá dotáciami v Českej republike a na Slovensku. Približuje historický vývoj poľnohospodárstva týchto krajín od rozdelenia v roku 1989 až po súčasnosť. Na základe údajov inštitúcií poskytujúcich dotácie do poľnohospodárstva, hodnotí štruktúru vyplácaných dotácií a ich trendy vývoja v posledných rokoch.
Klíčová slova: poľnohospodárstvo; Spoločná poľnohospodárska politika; dotácie
Název práce: Dotační politika v zemědělství ČR a Slovenska
Autor(ka) práce: Tkáč, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Czesaný, Slavoj
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V současnosti jsou dotace neodmyslitelnou součástí zemědělské politiky vyspělých zemí. Bakalářská práce se zabývá dotacemi v České republice a na Slovensku. Přibližuje historický vývoj zemědělství těchto zemí od rozdělení v roce 1989 až po současnost. Na základě údajů institucí poskytujících dotace do zemědělství, hodnotí strukturu vyplácených dotací a jejich trendy vývoje v posledních letech.
Klíčová slova: zemědelství; Společná zemědělská politika; dotace
Název práce: Subsidies policy in Czech Republic and Slovakia
Autor(ka) práce: Tkáč, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Czesaný, Slavoj
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Subsidies are currently an essential part of agricultural policy of developed countries. This thesis deals with subsidies in Czech republic and in Slovakia. It reports the historical development of the agricultural division in the mentioned countries from 1989 to the present. Based on the data of institutions providing agricultural subsidies, the thesis evaluates the structure and trends in this field in recent years.
Klíčová slova: agriculture; common agricultural policy; subsidy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2014
Datum podání práce: 31. 12. 2014
Datum obhajoby: 28. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49840/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: