Zhodnocení dopadu přímé zahraniční investice Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) na region

Název práce: Zhodnocení dopadu přímé zahraniční investice Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) na region
Autor(ka) práce: Kodet, Roman
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přímých zahraničních investic v České republice. Cílem je zhodnocení vlivu přímé zahraniční investice -- společnosti Toyota Peugeot Citroen Automobile na region Kolín. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou definovány přímé zahraniční investice, je zde popsán jejich vývoj na národní a regionální úrovni, ukotvení v legislativě, jejich formy a dopady na domácí ekonomiku. Teoretická část zahrnuje také problematiku investičních pobídek a lokalizačních faktorů. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku regionu, v němž je zkoumaná investice lokalizována, okres Kolín. Dokumentuje příchod významného přímého zahraničního investora do regionu a zjišťuje regionální souvislosti. Závěr přináší zhodnocení zjištěných vlivů vybrané přímé zahraniční investice na region.
Klíčová slova: okres Kolín; Středočeský kraj; TPCA; Přímé zahraniční investice
Název práce: Assessing the impact of foreign direct investment Toyota Peugeot Citroën Automobile ( TPCA ) to region
Autor(ka) práce: Kodet, Roman
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on foreign direct investments in Czech republic. The aim of it is to analyze impact of Toyota Peugeot Citroen Automobile company on district of Kolín. This thesis is divided into two parts. The theoretical part contains description and development of foreign direct investments, their position in country's legislation, their forms and impacts on domestic economy. There is also a characteristic of investment encouragement system and factors of localization in theoretical part. The practical part is focused on characteristic of district of Kolín. There is also described an impact of this significant foreign direct investment on district. The conclusion of thesis gives an assessment of impacts on the district.
Klíčová slova: Foreign direct investments; District of Kolín; Central Bohemian region; TPCA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 11. 2014
Datum podání práce: 31. 1. 2015
Datum obhajoby: 29. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50194/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: