Nákladová analýza lékařského postupu - frakční průtoková rezerva myokardu

Název práce: Nákladová analýza lékařského postupu - frakční průtoková rezerva myokardu
Autor(ka) práce: Drobníková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Střítecký, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je porovnání dvou alternativních lékařských postupů hodnocením medicícnských technologií. Frakční průtoková rezerva je funkční diagnostickou metodou hodnocení koronárních stenóz, jejíž nákladová efektivita v podmínkách současného zdravotního systému České republiky je v této práci řešena. Pro hodno-cení bylo využito populace zahraniční studie FAME, která porovnává klinickou účinnost funkčně vedené revaskularizace s angiograficky vedenou revaskularizací. Zohledňované náklady v analýze užitečnosti nákladů jsou brány z pohledu zdravot-ní pojišťovny. Funkčně vedená revaskularizace je levnější variantou diagnostiky koronárních tepen v porovnání s angiograficky vedenou revaskularizací o 6 500 Kč/QALY.
Klíčová slova: revaskularizace myokardu; ischemická choroba srdeční; hodnocení medicínských technologií; analýza užitečnosti nákladů; frakční průtoková rezerva
Název práce: Cost Analysis of a Medical Procedure - Fractional of Myocardial Flow Reserve
Autor(ka) práce: Drobníková, Markéta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Střítecký, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to compare two alternative medical interventions by health technology assessment. The cost effectiveness for the Czech republic healthcare systems conditions of the fractional flow reserve, that is a functional measurement in the coronary stenosis assessment, is solved in this work. For the evaluation was used the population of the foreign study FAME, that compares clinical efficacy of the functionally guided revascularization and angiographically guided revascularization. Costs for the cost utility analysis are taken from the health insurance company perspective. Functionally guided revascularization is a cheaper diagnostics option than angiografically guided revascularization by about 6 500 CZK/QALY.
Klíčová slova: fractional flow reserve; myocardial revascularization; cost utility analysis; coronary artery disease; health technology assessment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2012
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 29. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50529/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: