Impact of Foreign Currency Transactions and related Translation on Consolidated Financial Statements prepared under IFRSs

Název práce: Impact of Foreign Currency Transactions and Related Translation on Consolidated Financial Statements Prepared under IFRSs
Autor(ka) práce: Brýnová, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master's Thesis focuses on the impact of exchange rates on financial statements, especially on consolidated financial statements, according to IFRS. Foreign currency in accounting and the impact of foreign currencies on business activites are briefly described at the beginning of the thesis. The thesis deals with foreign currency transactions according to IFRS, definition of a functional currency and its determination according to IAS 21, recognition of foreign exchange gains and losses.
Klíčová slova: consolidation; IFRS; exchange rates; foreign currency; financial statements
Název práce: Impact of Foreign Currency Transactions and related Translation on Consolidated Financial Statements prepared under IFRSs
Autor(ka) práce: Brýnová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Pelák, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na vliv směnných kurzů na účetní závěrku, především pak na konsolidovanou účetní závěrku. Diplomová práce pojednává o směnných kurzech v účetnictví a dopadu cizoměnových transakcí na aktivity podniku. Dále jsou vymezeny cizoměnové transakce dle IFRS, funkční měna, definice funkční měny dle IAS 21 a stanovení kurzových rozdílů.
Klíčová slova: cizí měna; konsolidace; smenný kurz; účetní závěrka; IFRS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2013
Datum podání práce: 6. 1. 2014
Datum obhajoby: 7. 10. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43485/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: