Analýza externího financování projektů v oblasti životního prostředí v jihovýchodní Evropě

Název práce: Analysis of external funding of environmental projects in SEE region
Autor(ka) práce: Sedlák, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Malý, Milan
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis highlights the importance of sustainable development, introduces the concepts and principles of European waste management, which became an inseparable part of today's society and therefore is supported by various funds that are analysed together with exemplary cases in this master's thesis.
Klíčová slova: EU funds; waste management; environmental projects; Sustainable development
Název práce: Analýza externího financování projektů v oblasti životního prostředí v jihovýchodní Evropě
Autor(ka) práce: Sedlák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Malý, Milan
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce poukazuje na význam udržitelného rozvoje, zavádí pojmy a principy evropského odpadového hospodářství, které se staly nedílnou součástí dnešní společnosti, a proto je podporována z různých fondů Evropské unie, které jsou analyzovány v této diplomové práce.
Klíčová slova: fondy EU; udržítelný rozvoj; odpadové hospodářství; environmentální projekty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 10. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://isis.vse.cz/zp/34736/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: