Studie proveditelnosti a analýza projektů bioplynových stanic v ČR

Název práce: Studie proveditelnosti a analýza projektů bioplynových stanic v ČR
Autor(ka) práce: Lodr, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Kubíček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zahrnuje poslední vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie. (OZE).Hlavním úkolem je seznámit čtenáře se současnými otázkami týkajícími se bioplynu,bioplynových stanic a dalším technologickým problémům. První část je věnována právnímu rámci této problematiky. V dalším oddíle je popsáno současné tržní prostředí,doplněné charakteristikou nejdůležitějších podniků v odvětví. Poslední část diplomové práce by měla pomoci najít způsob jak ocenit investice do obnovitelných zdrojů energie.
Klíčová slova: projektové financování; odpadové hospodářství; plynárenství; energetika; KVET; kogenerace; investování; OZE; obnovitelné zdroje energie; bioplynová stanice; bioplyn; biomasa
Název práce: Feasibility study and analysis of projects of biogas stations in Czech Republic
Autor(ka) práce: Lodr, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Kubíček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3583/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: