Význam loutkářské tradice pro cestovní ruch města Chrudim

Název práce: Význam loutkářské tradice pro cestovní ruch města Chrudim
Autor(ka) práce: Hrubá, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Mokrošová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá významem loutkářské tradice pro cestovní ruch města Chrudim. V práci je popsán kulturní cestovní ruch, přínosy kultury, dále je mapován cestovní ruch města Chrudim, význam lotkářské tradice ve Východních Čechách a poslední kapitola seznamuje s loutkářstvím ve městě Chrudim. Analýza návštěvnosti a služeb popisuje význam této tradice pro město a dotazníkové šetření popisuje povědomí o loutkářství na území města Chrudim.
Klíčová slova: kulturní cestovní ruch; loutkářství; Chrudim
Název práce: The Importance of Puppet Tradition in Chrudim City for its Tourism
Autor(ka) práce: Hrubá, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Mokrošová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma Thesis focuses on cultural tourism, puppetry in East Bohemia, tourism in Chrudim and Puppetry in Chrudim. The main aim of the thesis it to analyse and evaluate the importance of puppet tradition in Chrudim and the knowledge of the puppet tradition among czech citizens.
Klíčová slova: Tourism; Chrudim; Puppet

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2012
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 16. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39365/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: