Skotsko v rámci světového trhu cestovního ruchu

Název práce: Skotsko v rámci světového trhu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Brabcová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů v cestovním ruchu a popisuje jednotlivé předpoklady země pro cestovní ruch. Přibližuje ekonomické dopady plynoucí z cestovního ruchu. Druhá kapitola nahlíží na Skotsko z historického, politického a také ekonomického hlediska. Ve třetí kapitole jsou zkoumány lokalizační a realizační předpoklady Skotska pro rozvoj cestovního ruchu. Čtvrtá kapitola se věnuje cestovnímu ruchu Skotska v mezinárodním srovnání na základě statistických dat. Pátá kapitola se zabývá dotazníkovým šetřením, které by mělo pomoci zjistit, proč se čeští turisté rozhodují cestovat do Skotska a zda vůbec. Poslední kapitola pak shrnuje a hodnotí výsledky dotazníkového šetření.
Klíčová slova: Referendum o nezávislosti Skotska; Skotsko; Ekonomika; Cestovní ruch
Název práce: Scotland in the global tourism market
Autor(ka) práce: Brabcová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Brůžková, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first chapter deals with the definition of basic concepts in tourism and describes the individual qualifications of Scotland with regard to tourism. It also focuses in detail on the economic impacts of tourism. The second chapter discusses Scotland in historical, political and economic terms. The third chapter examines the qualifications for the development of tourism in Scotland regarding localization and implementation. The fourth chapter is dedicated to the comparison of tourism in Scotland and other countries based on statistical data. The fifth chapter deals with a questionnaire survey, which explores reasons why Czech tourists decide to travel to Scotland, if at all. The final chapter summarizes and evaluates the results of the questionnaire survey.
Klíčová slova: Scottish independence referendum; Economics; Tourism; Scotland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 16. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43361/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: