Comparison between drug regulation in EU and Brazil

Název práce: Comparison Between Drug Regulation in EU and Brazil
Autor(ka) práce: Panková, Miroslava
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Villaverde Castro, José
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Purpose of this dissertation is to compare drug regulation between EU and Brazil and to estimate the potential effect of drug price regulation on total pharmaceutical sales. Pharmaceutical industry drives medical progress and it is neccessary to control the industry, in order to provide safe and quality medicines. Firstly, dissertation reviews economics of regulation, regulatory process and main theories of economic regulation. Then it describes the pharmaceutical industry, health and R&D expenditures and drug development. Then, with use of a regression model, is estimated the potential effect of regulation on pharmaceutical sales.
Klíčová slova: pharmaceutical industry; drug regulation; pharmaceutical sales; effects of regulation
Název práce: Comparison between drug regulation in EU and Brazil
Autor(ka) práce: Panková, Miroslava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Villaverde Castro, José
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá srovnáním regulace léčiv mezi Evropskou Unií a Brazílií. Farmaceutický průmysl je sektor, který určuje a pohání pokrok v medicíně. Je proto nutné, aby byla zajištěna bezpečnost léků, které jsou vyráběny. V práci byla nejprve nastíněna ekonomická regulace léčiv, základní instrumenty, proces regulace a nejdůležitější ekonomické teorie související s tématikou regulace léčiv. Dále se práce zabýva farmaceutickým průmyslem, výdaji na zdraví a vědu a výzkum. V poslední části bylo za použití regresního modelu určeno, jaký vliv má cenová reulace na celkové prodeje léčiv, s užitím veřejně dostupných dat OECD, EFPIA a EMA. Cílem práce bylo srovnat regulaci léčiv mezi EU a Brazílií a určit efekt cenové regulace léčiv na jejich celkové prodeje.
Klíčová slova: prodeje léčiv; efekty regulace; regulace léčiv; farmaceutický průmysl

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 15. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43600/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: