Odraz problematiky separatismu v zahraniční politice Číny: Případová studie - Ujgurská autonomní oblast

Název práce: Odraz problematiky separatismu v zahraniční politice Číny: Případová studie - Ujgurská autonomní oblast
Autor(ka) práce: Lacina, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voráček, Emil
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vlivem separatismu na čínskou zahraniční politiku, přičemž hlavní součástí je práce je případová studie týkající se role Ujgurské autononomní oblasti. Práce v této souvislosti zkoumá čínské nástroje v zahraniční politice a jejich změny, přičemž se zaměřuje především na oblast ekonomickou a bezpečnostní. Výraznou součástí práce je rovněž problematika údajného ujgurského terorismu jako faktoru ovlivňujícího čínskou zahraniční politiku.
Klíčová slova: Separatismus; Šanghajská organizace spolupráce; ETIM; Pákistán; Střední Asie
Název práce: The Reflection of the Issue of Separatism in China's Foreign Policy: Case Study - Uyghur Autonomous Region
Autor(ka) práce: Lacina, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Voráček, Emil
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyzes the influence of separatism on Chinese foreign policy while using as a main part a case study concerning the role of Uyghur Autonomous Area. The thesis analyzes China's foreign policy tools and their changes while focusing on the economic and security area. Another important part of the thesis is the issue of the alleged Uyghur terrorism as a factor influencing Chinese foreign policy.
Klíčová slova: Shanghai Cooperation Organization; Separatism; ETIM; Pakistan; Central Asia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44043/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: