Dopad investičního projektu na hodnotu komerční nemovitosti

Název práce: Dopad investičného projektu na hodnotu komerčnej nehnuteľnosti
Autor(ka) práce: Hlísta, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Loy, Dalibor
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predmetom tejto diplomovej práce je stanovenie tržnej hodnoty komerčnej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť bola ocenená výnosovou metódou a metódou tržného porovnania. Prvá časť práce obsahuje teoretický úvod k oceňovaniu nehnuteľností pomocou týchto dvoch metód a samotné ocenenie, ktoré je hlavným výstupom práce. Obsahom druhej časti je investičný projekt, jeho charakteristika a vyhodnotenie pomocou doby návratnosti a metódy čistej súčasnej hodnoty. Záverečná časť sa venuje oceneniu nehnuteľnosti po realizácii investičného projektu a zhodnoteniu vzťahu medzi hodnotením investičného projektu a jeho dopadom na hodnotu nehnuteľnosti.
Klíčová slova: investičný projekt; komerčná nehnuteľnosť; tržná hodnota
Název práce: Dopad investičního projektu na hodnotu komerční nemovitosti
Autor(ka) práce: Hlísta, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Loy, Dalibor
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je stanovení tržní hodnoty komerční nemovitosti. Nemovitost byla oceněná výnosovou metodou a metodou tržního porovnání. První část práce obsahuje teoretický úvod k oceňování nemovitostí s použitím dvou metod a ocenění samotné, které je hlavním výstupem práce. Obsahem druhé části je investiční projekt, jeho charakteristika a vyhodnocení pomocí metody doby návratnosti a metody čisté současné hodnoty. Závěrečná část se věnuje opětovnému ocenění nemovitosti po realizaci investičního projektu a zhodnocení vztahu mezi hodnocením investičního projektu a jeho dopadem na hodnotu nemovitosti.
Klíčová slova: komerční nemovitost; tržní hodnota; investiční projekt
Název práce: The effect of investment project on value of the commercial property
Autor(ka) práce: Hlísta, Igor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Loy, Dalibor
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis is market valuation of commercial property. This property was valued using two methods -- the profits method and the comparative method. The first section of this thesis contains an introduction to valuation theory and the valuation itself. Market value of the property is the main output of this thesis. The second section describes investment project and evaluation of this project using two different investment evaluation methods -- the payback period and the net present value method. The property is revaluated (after investment project realization) and the relation of investment project evaluation to change in value of the property after the realization of the investment project is briefly analyzed in the final section.
Klíčová slova: investment project; commercial property; market valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2013
Datum podání práce: 20. 8. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44419/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: