Marketingové a komunikační strategie olympiády 2014 v Sochi

Název práce: Marketingové a komunikační strategie olympiády 2014 v Sochi
Autor(ka) práce: Sokolova, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá jednotlivými formami komunikace zimní olympiády v Soči, která proběhla v období od 7. do 23. února 2014. Tuto olympiádu provázela řada pozitivních i negativních emocí. Ale z hlediska marketingové komunikace byla olympiáda v Soči nepochybně inovativní, unikátní a efektivní. Cílem práce je analýza marketingových a komunikačních strategií olympiády 2014 v Soči a návrh zlepšení do budoucna. Pozornost je zaměřena na efektivnost marketingové komunikace partnerů olympiády.
Klíčová slova: Soči; marketingová strategie; Zimní olympijské hry; olympijský marketing
Název práce: Marketing and communication strategy of Olympic games in Sochi
Autor(ka) práce: Sokolova, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master Thesis deals with different forms of communication during Winter Olympic games in Sochi, which took place from 7 to 23 February 2014. The Olympic games were accompanied by a lot of positive and negative opinions. But undoubtedly Games were innovative and effective from a marketing communication perspective. The aim of this thesis is to analyse marketing and communication strategies of Olympic games in Sochi and suggest improvements for the future. Emphasis is put on effectiveness of marketing communications of Olympic partners.
Klíčová slova: Olympic marketing; Sochi; marketing strategy; Winter Olympic Games

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2013
Datum podání práce: 20. 6. 2014
Datum obhajoby: 10. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45755/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: