Optimalizace výpočetního systému pro zpracování 3D obsahu pro malé a střední firmy

Název práce: Optimalizace výpočetního systému pro zpracování 3D obsahu pro malé a střední firmy
Autor(ka) práce: Melichar, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kacerovský, Jiří
Oponenti práce: Drchal, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Text práce se zabývá návrhem a doporučením optimálního řešení výpočetního systému pro zpracování 3D obsahu pro malé a střední firmy. Obsahovou náplní práce je: (1) úvod do problematiky zpracování 3D obsahu a renderovacích farem; (2) charakteristika současného stavu využívání distribuovaného renderování; (3) možnosti řešení realizace renderingu v rámci variant In-house, Outsourcing hardware a ASP (Application Service Provider); (4) průzkum v oblasti realizace renderingu; (5) definice metrik pro následné vyhodnocení zmíněných variant; (6) aplikace metrik a následný návrh a doporučení optimálního řešení výpočetního systému.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 8. 2006
Datum obhajoby: 19. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3587/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: