An exploration of human and social capital of entrepreneurs based on their LinkedIn profile

Název práce: An exploration of human and social capital of entrepreneurs based on their LinkedIn profile
Autor(ka) práce: Rodrigo, Rivera
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this study is to contribute to a better understanding to the field of entrepreneurship by focusing on the dimension of Internet entrepreneurship. This research shows that there has not been enough academic research in this subfield and in the role that online social networks have in the human and social capital of Internet entrepreneurs. This study innovates by combining a multidisciplary approach on how the sources of data are collected, processed, analyzed. Its object of research is Czech, German and American Internet entrepreneurs having profiles in professional online social networks. The subject of the research is their personal and social characteristics, qualities and attributes. Apart from a methodological innovation, this research seeks to lay the groundwork for future work in entrepreneurial theory.
Klíčová slova: Human capital; Nascent entrepreneur; Global online entrepreneur; Social networks; Social capital; LinkedIn; Internet entrepreneur; Online social networks
Název práce: An exploration of human and social capital of entrepreneurs based on their LinkedIn profile
Autor(ka) práce: Rodrigo, Rivera
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this study is to contribute to a better understanding to the field of entrepreneurship by focusing on the dimension of Internet entrepreneurship. This research shows that there has not been enough academic research in this subfield and in the role that online social networks have in the human and social capital of Internet entrepreneurs. This study innovates by combining a multidisciplary approach on how the sources of data are collected, processed, analyzed. Its object of research is Czech, German and American Internet entrepreneurs having profiles in professional online social networks. The subject of the research is their personal and social characteristics, qualities and attributes. Apart from a methodological innovation, this research seeks to lay the groundwork for future work in entrepreneurial theory.
Klíčová slova: Online social networks; LinkedIn; Internet entrepreneur

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2014
Datum podání práce: 20. 8. 2014
Datum obhajoby: 12. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: