Manažerské hodnocení programu Ekošlola

Název práce: Manažerské hodnocení programu Ekošlola
Autor(ka) práce: Friessová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je hodnocení účinku programu Ekoškola na vybrané cílové skupiny a posouzení účelnosti vynaložení finančních prostředků.
Klíčová slova: financování EVVO; environmentální výchova; Ekoškola
Název práce: Managerial Evaluation of the Program Ekošlola
Autor(ka) práce: Friessová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Novotná, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the effect of the Ekoškola on target groups and assess the effectiveness of funds spent.
Klíčová slova: financing EVVO; environmental education; Ekoškola

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 17. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47385/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: