Zdanění finančního sektoru a daň z finančních transakcí

Název práce: Zdanění finančního sektoru a daň z finančních transakcí
Autor(ka) práce: Dovhanych, Mykhaylo
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku daně z finančních transakcí a odhad její potenciálních příjmů pro Českou republiku. Teoretická část se zabývá konstrukci daně a jejími dopady na ekonomiku a kapitálový trh. Ve druhé časti práce je kladen důraz na zkušenosti vybraných zemi s touto dani. Třetí část práce obsahuje analýzu českého kapitálového trhu s odhadem potenciálních daňových příjmů.
Klíčová slova: bankovní daň; zdanění finančního sektoru; daň z finančních transakcí
Název práce: Taxation of the financial sector and financial transaction tax
Autor(ka) práce: Dovhanych, Mykhaylo
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma thesis is focused on the issue of financial transaction tax and an estimate of the potential revenue for the Czech Republic. The theoretical part deals with the tax structure and its impact on the economy and stock market. In the second part, the emphasis is on the experience of selected countries with this tax. The third part contains an analysis of the Czech capital market with an estimate of potential tax revenue.
Klíčová slova: bank tax; financial transaction tax; taxation of the financial sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2013
Datum podání práce: 1. 8. 2014
Datum obhajoby: 29. 8. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41922/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: