Dopad Eura na nové členské státy EU během ekonomické krize

Název práce: The Impact of the Euro on New EU Member States During the Economic Crisis
Autor(ka) práce: Mrázek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to analyze the development of several macroeconomic and financial indicators over the course of eight years for the countries that joined the European Union after the year 2000. The indicators' development will then be investigated to discern the impacts the Euro had on it during the recent economic crisis. The analysis of the data has revealed no evidence that would support the claim that the Euro would have any significant impact -- beneficial or detrimental -- during the crisis on the countries that have adopted it. The observed development of the indicators had different causes than what currency the particular country used as its legal tender.
Klíčová slova: Euro; Economic Crisis; New EU Member States; Single European Currency
Název práce: Dopad Eura na nové členské státy EU během ekonomické krize
Autor(ka) práce: Mrázek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Čermáková, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat vývoj několika makroekonomických a finančních ukazatelů v období osmi let pro státy, které vstoupily do Evropské unie po roce 2000. Vývoj zvolených ukazatelů bude následně zkoumán z hlediska dopadů jednotné evropské měny na něj během nedávné světové ekonomické krize. Analýza dat neodhalila žádné důkazy, které by podporovaly tvrzení, že by Euro mělo na státy, které se ho rozhodly přijmout, během hospodářské krize jakýkoliv významný dopad, ať už pozitivní či negativní. Zjištěný vývoj ukazatelů měl jiné příčiny, než jakou měnu ten který stát užíval jako své zákonné platidlo.
Klíčová slova: Euro; ekonomická krize; nové členské státy EU; jednotná evropská měna

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 17. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: