Daně z příjmů v účetnictví

Název práce: Daně z příjmů v účetnictví
Autor(ka) práce: Dlouhá, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koubová, Libuše
Oponenti práce: Nováčková, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce shrnuje právní úpravu účetnictví a daní z příjmů právnických osob v České republice. Blíže specifikuje daňově uznatelné a neuznatelné náklady. Upozorňuje na nutné úpravy výsledku hospodaření zjištěného z účetnictví, které je třeba provést pro stanovení základu daně dle zákona o daních z příjmů a následné vypočtení splatné daně z příjmů právnických osob. Obsahuje metody výpočtu a účtování odložené daně. Diplomová práce hodnotí výhody a nevýhody provázanosti účetního a daňového systému.
Klíčová slova: odložená daň; splatná daň; daně z příjmů; účetní systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2006
Datum podání práce: 25. 8. 2006
Datum obhajoby: 5. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: