Evropská hospodářská a měnová unie – optimální měnová oblast?

Název práce: Evropská hospodářská a měnová unie – optimální měnová oblast?
Autor(ka) práce: Bogdanov, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit, zda Evropská hospodářská a měnová unie (EMU) splňuje kritéria optimální měnové oblasti (OCA). Práce má rovněž ambici stanovit u vybraných zemí vně EMU, zda by pro ně bylo výhodné přijmout společnou měnu. Teoretická část práce především vyjmenovává a popisuje jednotlivá kritéria OCA. Zmíněny jsou i výnosy a náklady zemí vstupujících do měnové unie a stručná historie evropské měnové integrace. Analytická část práce aplikuje kritéria definovaná v teoretické části na deset předem selektovaných zemí. Metodou zkoumání je především komparativní analýza.
Klíčová slova: monetární politika; Optimální měnová oblast; Evropská hospodářská a měnová unie
Název práce: European economic and monetary union - optimum currency area?
Autor(ka) práce: Bogdanov, Igor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate whether the European Economic and Monetary Union (EMU) meets the criteria of optimum currency area (OCA). The thesis also has an ambition to determine whether it would be advantageous to adopt the common currency in selected countries outside EMU. Theoretical part mostly lists and describes the various OCA criteria. Costs and benefits of countries joining a monetary union and a brief history of european monetary integration are also mentioned. The analytical part of the thesis applies the criteria defined in its theoretical part on ten preselected countries. Comparative analysis was used as a main method of study.
Klíčová slova: Monetary policy; European Economic and Monetary Union; Optimum currency area

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 2014

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: