Měření averze k riziku pomocí hry „Ber nebo neber“

Název práce: Měření averze k riziku pomocí hry „Ber nebo neber“
Autor(ka) práce: Rott, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Miroslav
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá rozhodování v podmínkách rizika 96 soutěžících v britské verzi populární televizní show Ber nebo neber. V této práci je brán v potaz soutěžící, který má povědomí, o tom jak je vytvářena nabídka bankéře, ale dokáže se dívat jen o jedno kolo dopředu. Většina soutěžících v této verzi televizní hry má značnou averzi k riziku. U některých z nich byl však zaznamenán výrazný pokles averze k riziku po předchozím nepříznivém vývoji hry. Což může být vysvětleno break-even efektem.
Klíčová slova: Averze k riziku; Ber nebo neber; Rozhodován v podmínkách rizika
Název práce: Risk aversion measurement in game "Deal or No Deal"
Autor(ka) práce: Rott, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Miroslav
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper study decision-making under the risk of 96 contestants from the British version of the popular television show Deal on No Deal. It is considered contestant, who is sophisticated and myopic. That means contestant knows how is banker's offer made and look only one round forward. Most of the contestant has substantial risk aversion. But on the other hand by there is evidence for several contestants that their risk aversion decrease after unfavourable outcomes from the game. This can be explained by the break-even effect.
Klíčová slova: Risk aversion; Decision-making under the risk; Deal or No Deal

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2011
Datum podání práce: 15. 6. 2011
Datum obhajoby: 24. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31243/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: