Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA

Název práce: Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA
Autor(ka) práce: Lukášová, Pavlína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hauptvogl, Roman
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce postihuje základní možnosti využití Business Process Management (BPM) v Service-Oriented Architecture (SOA). Spojení přístupů BPM a SOA umožňuje přistupovat k podnikové integraci z několika pohledů. Tato práce jednotlivé přístupy představuje a identifikuje jejich hlavní přínosy a nedostatky. Práce se dále zaměřuje na charakteristické rysy implementace BPM v SOA, a to včetně technologických rysů. Rovněž práce poskytuje výčet benefitů, překážek a hrozeb plynoucích z implementace BPM v SOA prostředí. Závěrem uvádí současné trendy těchto přístupů.
Klíčová slova: Business Oriented Architecture; Enterprise Service Bus; podniková integrace; Service-Oriented Architecture; Business Process Management
Název práce: Utilization opportunities of Business Process Management within SOA
Autor(ka) práce: Lukášová, Pavlína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hauptvogl, Roman
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2008
Datum podání práce: 1. 5. 2008
Datum obhajoby: 16. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8428/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: