Shared Value Creation – How innovative Business Strategies can assist to combat obesity

Název práce: Shared Value Creation – How innovative Business Strategies can assist to combat obesity
Autor(ka) práce: Praxmarer, Stefanie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Hunter, Mostafa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Due to the increasing prevalence of obesity in the last decades and along with this, chronic diseases like heart disease, certain cancers, high blood pressure and diabetes, the need for private enterprises to contribute in the combat against obesity has become more important. In order to have a more healthy society, innovative and sustainable concepts need to be devised. The concept of shared value creation, an advancement of corporate social responsibility, depicts to be sustainable and innovative, not only to enhance public health. As the economic crisis worldwide affected private companies of all sizes, the concept of shared value creation provides innovative business strategies in order to gain competitive advantage and sustainable growth of the affected private sector. This thesis aims to analyze the potential of share value creation in order to support society for a more healthy nutrition and healthier environment to decrease the epidemic obesity in the developed world. By means of this concept, the analysis showed, that private companies from different industries have the power to contribute to a more healthy society and at the same time to gain competitive advantage and clear business benefits. The findings of this thesis support the idea besides the government, NGO's or public institutions private entities can succeed to lower the prevalence of obesity. When decision makers and policy makers incorporate this findings, further solutions for society can be provided in respect to the worldwide epidemic obesity.
Klíčová slova: Shared Value Creation; Obesity; Business Strategy; Public Health
Název práce: Shared Value Creation – How innovative Business Strategies can assist to combat obesity
Autor(ka) práce: Praxmarer, Stefanie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Hunter, Mostafa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Kvůli zvyšujícímu se výskytu obezity v posledních desetiletích a spolu s dalšími chronickými onemocněními, jako je onemocnění srdce, některé druhy rakoviny, vysoký krevní tlak či diabetes, roste význam angažovanosti soukromého podnikatelského sektoru, v boji proti těmto chorobám S ohledem na celkově zdravější společnost je třeba vytvořit inovativní a trvale udržitelné koncepce. Koncept vytváření sdílených hodnot, posiluje rozvoj společenské odpovědnosti (CSR), je udržitelný a inovativní, a to nejen vzhledem k posílení veřejného zdraví. Ekonomická krize ovlivnila globálně soukromé podniky všech velikosti, koncepce vytváření sdílené hodnoty poskytuje inovační strategii s cílem získat konkurenční výhody a udržitelný růst. Tato práce si klade za cíl analyzovat potenciál tvorby společné hodnoty s důrazem na společenskou podporu zdravé výživy a zdravějšího životního prostředí a tím spojené snížení epidemie obezity v rozvinutém světě. Prostřednictvím tohoto konceptu analýza ukázala, že soukromé společnosti z různých odvětví mají reálnou možnost přispět k zdravější společnosti a zároveň získat konkurenční a obchodní výhody. Zapojení soukromého sektoru pro další politická rozhodnutí může prospět k řešení pro společnost.
Klíčová slova: Obesita; CSR - Společenská odpovědnost; CSV - Vytváření sdílené hodnoty

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2013
Datum podání práce: 31. 3. 2013
Datum obhajoby: 5. 11. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40850/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: