Návrh počítačové sítě v nově postavené administrativní budově

Název práce: Návrh počítačové sítě v nově postavené administrativní budově
Autor(ka) práce: Ptáčník, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Beneš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je popis, zhodnocení a následné porovnání procesu postupu návrhu nové lokální počítačové sítě dle doporučení firmy Cisco Systems (uvedených v základní literatuře) s postupem řešení dané problematiky ve společnosti Nestlé Česko. Shrnutí výsledků studie průběhu projektu přesunu místní počítačové sítě do nové budovy ve společnosti Nestlé Česko je uvedeno níže. Při této studii byl hlavním konzultantem tamější pracovník zodpovědný za dozor při návrhu a následně při stavbě počítačové sítě. Práce je přínosem pro tvůrce počítačových sítí v malých až středních podnicích (do 500 uživatelů) a pro managery takových projektů. Budou zmíněny důležité aspekty, možné postupy, principy a některé problémy při návrhu a okrajově i při provozu počítačové sítě.
Klíčová slova: Případová studie Nestlé; Cisco; Postup návrhu; Charakteristika sítě; Počítačová síť; Networking; LAN

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: