Úzká místa námořní dopravy v České republice – jako tranzitního a koncového bodu

Název práce: Úzká místa námořní dopravy v České republice – jako tranzitního a koncového bodu
Autor(ka) práce: Janoušek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Námořní doprava v České republice. TOC - Theory Of Constraints - námořní doprava jako řetězec. Metody hodnocení projektů a investic. Analýza přínosů a nákladů projektů financovaných z operačního programu Marco Polo I a II a z programu pro TEN-T. Slabá místa v metodice hodnocení investic a výhodnosti a nevýhodnosti dopravních projektů. Návrhy pro dopravní politiku ČR v oblasti kombinované a intermodální přepravy. Snaha o posouzení ekonomické výhodnosti intermodální dopravy.
Klíčová slova: námořní doprava; financování projektů; TOC
Název práce: Bottlenecks of the maritime transport in the Czech Republic - as the tranzit and final place
Autor(ka) práce: Janoušek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kolář, Petr
Oponenti práce: Novák, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Maritime transport in the Czech Republic. TOC - Theory of Constraints - maritime transport as a chain. Methods of evaluating of the projects and investments. Analysis of benefits and costs (not the CBA - Cost-Benefit Analysis)of projects financed of operational programme Marco Polo I and II and from the programme for TEN-T. Bottlenecks in the methodology of evaluating of investments and advantages and disadvantages of transport projects. Suggestions for the transport policy of the Czech Republic in the area of combined and intermodal transport. Aim on assessment of the economical advantage of the intermodal transport.
Klíčová slova: maritime transport; theory of constraints; financing of projects

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2013
Datum podání práce: 15. 6. 2013
Datum obhajoby: 17. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42624/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: