Potenciál vesnických památkových rezervací a vesnických památkových zón pro rozvoj cestovního ruchu v ČR

Název práce: Potenciál vesnických památkových rezervací a vesnických památkových zón pro rozvoj cestovního ruchu v ČR
Autor(ka) práce: Indrová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vesnickými památkovými rezervacemi a vesnickými památkovými zónami a jejich potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu na území České republiky. Úkolem je zmapovat současnou situaci některých památkových rezervací a zón, charakterizovat jejich postavení z hlediska cestovního ruchu a případně navrhnout možné formy cestovního ruchu, vhodné pro tyto oblasti. Pro analytickou část byla zvolena konkrétní památková zóna, která v současnosti není považována za turistickou lokalitou. Cílem bakalářské práce je navrhnout produkt cestovního ruchu, který by mohl rozvinout prozatím skrytý potenciál této vesnice a zároveň by nenarušoval její klidný ráz, kulturní prostředí a přírodní krásy.
Klíčová slova: agrofarma; agroturismus; venkovský cestovní ruch; rozvoj venkova; vesnická památková zóna; vesnická památková rezervace
Název práce: Potential of village monument conservation areas and village monument zones for tourism development in the Czech republic
Autor(ka) práce: Indrová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Netková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the potential of village monument conservation areas and village monument zones for tourism development in the Czech republic. The aim is to appraise the current situation of some village monument conservation areas and village monument zones, describe their position in the tourism market and possibly suggest different types of tourism suitable for these areas and zones. One of the village monument zones, which is not considered as a tourist destination, was chosen for analysis of the practical part of the bachelor thesis. The main goal is to suggest product of tourism, which could help develop currently hidden village potential of tourism. At the same time the suggested product of tourism can not infringe the peaceful environment, cultural monuments or nature beauties of the village.
Klíčová slova: agritourism; village monument conservation area; agro-farm; rural tourism; rural development; village monument zone

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44201/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: