Současný jihokorejský film a jeho distribuce v ČR

Název práce: Současný jihokorejský film a jeho distribuce v ČR
Autor(ka) práce: Nguyen Pham To, Quynh
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Jung, Youn Woo
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o současnému jihokorejskému filmu a jeho rozšíření v České republice. Teoretická část definuje období a termíny spojené s tímto filmovým průmyslem. Zároveň zmiňuje jeho historii, tvůrce, konkrétní díla a taktéž specifika. Praktická část je zaměřena na míru rozšíření těchto filmů u nás, kde jsou zmapovány distribuční kanály, jejichž prostřednictvím k nám korejský film proniká. Na závěr je zhodnocena situace korejských filmů České republice a výhled do budoucna.
Klíčová slova: filmová distribuce; film; Jižní Korea
Název práce: Contemporary South Korean film and its distribution in the Czech republic
Autor(ka) práce: Nguyen Pham To, Quynh
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Jung, Youn Woo
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the contemporary South Korean film and its distribution in the Czech Republic. The theoretical part defines periods and terms, that are associated with the industry. It also mentions its history, directors, particular films and specifics. The practical part focuses on the dissemination of these films, by mapping the distribution channels through which Korean films penetrate the Czech Republic. Assessement of the current situation of Korean films in the Czech republic and future outlook are evaluated in final conclusion.
Klíčová slova: film distribution; South Korea; film

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44849/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: