Finanční benchmarking společnosti T-mobile a. s. ČR

Název práce: Finanční benchmarking společnosti T-mobile a. s. ČR
Autor(ka) práce: Balgiashvili, Tamar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je benchmarking společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., který patří ve svém odvětví k nejlepším na trhu. Práce obsahuje také benchmarking podle nefinančních ukazatelů prováděný na základě vybraných ukazatelů. Benchmarking finanční stránky se provádí podle modelu INFA. Co se týká nefinanční stránky, benchmarking je prováděn podle vybraných nefinančních ukazatelů. Na konci práce je doporučení a upozornění na silné a slabé stránky benchmarkované společnosti.
Klíčová slova: nefinanční ukazatele. ; mobilní operátoři; telekomunikační trh; model INFA; benchmarking
Název práce: Financial benchmarking of T-Mobile Czech Republic a.s
Autor(ka) práce: Balgiashvili, Tamar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main issue of my thesis is financial benchmarking of T-Mobile Czech Republic a.s. compared with the sector od Telecommunication services and with the best companies in it. This thesis also includes benchmarking of nonfinancial indicators compared with the biggest competitors of T-Mobile. Financial benchmarking is performed with the help of Model INFA, while nonfinancial part is done according to the picked indicators. The thesis is concluded by recommendations as well as advantages and disadvantages of analyzed company.
Klíčová slova: nonfinancial indicators; telecommunication market; model INFA; mobile operators; benchmarking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2013
Datum podání práce: 29. 5. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45192/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: