Analýza českého pojistného trhu a prognózy jeho dalšího vývoje

Název práce: Analýza českého pojistného trhu a prognózy jeho dalšího vývoje
Autor(ka) práce: Pochobradská, Blanka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gruber, Petr
Oponenti práce: Bártová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou českého pojistného trhu a prognózou jeho budoucího vývoje. První kapitola stručně shrnuje základní teorii k tématu. Druhá část se věnuje vývoji pojistného trhu od vzniku zákona o pojišťovnictví až do současnosti a vývoji ukazatelů pojistného trhu v tomto období. Třetí kapitola je nejrozsáhlejší částí a pojednává o situaci, jaká byla na pojistném trhu v roce 2013 a stručně popisuje subjekty pojistného trhu včetně pěti největších pojišťoven. Poslední kapitola se zabývá, jaké trendy a změny ovlivňují v současnosti pojistný trh a jaký mohou mít dopad na budoucí vývoj pojistného trhu. Cílem této práce je přehledně shrnout a posoudit stav na pojistném trhu v České republice a jeho další vývoj.
Klíčová slova: ukazatele pojistného trhu; pojistný trh; pojišťovnictví
Název práce: Analysis of the Czech insurance market and forecasts its future development insurance
Autor(ka) práce: Pochobradská, Blanka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gruber, Petr
Oponenti práce: Bártová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis analyzes the Czech insurance market and forecasts its future development. The first chapter summarizes the basic theory of the topic. The second chapter deals with the development of the insurance market since 1991 until present and the development of indicators on the insurance market in this period. The third chapter is the widest part and describes the situation on the insurance market in 2013 and also describes the institutions on the insurance market. The last chapter deals with trends and changes which are affecting the market nowadays and their influence on future development of the insurance market. The aim of this thesis is to summarize and assess the condition of the insurance market in the Czech Republic and its future development.
Klíčová slova: insurance market; insurance; indicators of the insurance market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 26. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45657/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: