Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR

Název práce: Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR
Autor(ka) práce: Ryšánek, Jakub
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Kodera, Jan; Vošvrda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dizertační práce je zaměřena na testování vlivu finančních frikcí na ekonomiku ČR. Za tím účelem je ekonomika ČR aproximována novokeynesiánským modelem pro malou otevřenou ekonomiku, který obsahuje prvky finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru. Model je následně použit pro vysvětlení transmise šoků ve finanční oblasti a příslušných měnověpolitických implikací. Bayesovské techniky jsou použity pro ekonometrický odhad modelových parametrů, což dále umožňuje přiblížit použitý model ekonomické realitě ČR. Ukazuje se, že finanční frikce nemají pro reálnou ekonomickou aktivitu zásadní vliv. Síla jejich vlivu je však v čase proměnná a dobře koreluje zejména s úrokovým rozpětím.
Klíčová slova: DSGE; Finanční frikce; bayesovský odhad
Název práce: Effects of Financial Frictions on the Business Cycle in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Ryšánek, Jakub
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Kodera, Jan; Vošvrda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation is focused on testing the influence of financial frictions on the business cycle in the Czech Republic. New Keynesian model of a small open economy (which embeds financial frictions in light of the financial accelerator literature) is extended to account for relevant aspects of the Czech economy. Without explicitly modeling the banking sector, this model serves as a tool for understanding how a negative financial shock may spread to the real economy and how monetary policy may react. To adjust the model structure closer to the evidence stemming from Czech data, Bayesian techniques are used to provide econometric estimates of the model parameters. Ultimately, it is shown that the financial frictions only have a limited impact on the Czech economy, though their effects are time-varying. Financial frictions also potentially increase the volatility of domestic interest rates.
Klíčová slova: Financial frictions; DSGE; Bayesian estimation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2009
Datum podání práce: 5. 2. 2014
Datum obhajoby: 18. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46300/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: