Plnění příjmové části rozpočtu obce se zaměřením na vybrané transfery a jejich čerpání v konkrétních podmínkách obce Studenec

Název práce: Plnění příjmové části rozpočtu obce se zaměřením na vybrané transfery a jejich čerpání v konkrétních podmínkách obce Studenec
Autor(ka) práce: Jechová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením územních samosprávných celků. Konkrétně se jedná o plnění příjmové strany rozpočtu obce Studenec, kdy značná pozornost je věnována přijatým transferům a jejich čerpáním mezi lety 2011 -- 2013. Teoretická část práce je zaměřena na postavení, charakteristiku a rozpočty obcí. Praktická část práce se zabývá analýzou jednotlivých druhů příjmů ve sledovaném období, popisu vybraných transferů a jejich čerpání. Součástí praktické části práce je také porovnání Studence s vybranými obcemi v kraji z pohledu příjmové strany jejich rozpočtů.
Klíčová slova: územní samosprávný celek; přijaté transfery; příjmy obce; rozpočet; obec
Název práce: Income Budget Filling of Municipality Focusing on Specific Endowments and Its Usage in Specific Conditions in the Municipality of Studenec
Autor(ka) práce: Jechová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with economy of regional self-governing units. It mainly gives information about income budget filling of Studenec municipality, the biggest part deals with endowments and its usage over the years 2011 -- 2013. Teoretical part deals with characteristics and budgeting of municipalities. Practical part analyse all kinds of income in the relevant period, describes chosen endowments and its exploitation. One portion of the practical part is comparation of Studenec municipality with selected municipalities in the district, mainly focusing on income part of their budgets.
Klíčová slova: endowments earned; regional self-governing units; income of municipality; budget; municipality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2014
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 23. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46667/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: