Vztah funkcí interního a externího auditu ve výrobním podniku a v podniku poskytujícím služby

Název práce: Vztah funkcí interního a externího auditu ve výrobním podniku a v podniku poskytujícím služby
Autor(ka) práce: Nováková, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králíček, Vladimír
Oponenti práce: Soukupová, Dana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce srovnává interní a externí audit. V prvních kapitolách jsou obsaženy definice, vývoj a profesní profil. Dále se zmiňuji o etickém kodexu a popisuji postup provádění obou druhů auditu. Praktickou část jsem zaměřila na podniky Škoda Auto, a.s. a Accenture. S rostoucí velikostí podniku, která byla měřena počtem zaměstnanců, obratem a hodnotou užívaného majetku, se zvyšovalo riziko omylů a podvodů. Proto bylo vyžadováno, aby správnost účetnictví byla vedena vedle nezávislého externího posuzování také interními auditory. Většina podnikatelů se během své práce setká s problematikou auditu a to jednak při uspokojování požadavků legislativy a dále při řízení podnikatelského procesu. Společnou vlastností každého auditu je nezávislost. Za nezávislost se v této oblasti považuje buď nezávislá osoba ? auditor a nebo nezávislost na auditované činnosti. Klíčová slova audit, interní audit, externí audit, etický kodex, controlling, outsourcing, zákon Sarbanes-Oxley
Klíčová slova: Skoda Auto; controlling; externi audit; interni audit; audit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2008
Datum podání práce: 3. 5. 2008
Datum obhajoby: 9. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8535/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: