Logistická firma z pohledu vybraných účetních případů

Název práce: Logistická firma z pohledu vybraných účetních případů
Autor(ka) práce: Bálintová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zaměřením mé diplomové práce bylo popsat jednu z podnikatelských činností, která se za krátký čas vyčlenila do samostatné oblasti a stala se žádanou službou, kterou využívá řada obchodních i výrobních firem, a to jak domácích, tak i zahraničních. Ve své práci jsem chtěla poukázat na rozdíly, které pramení z rozdílů činnosti podnikatelských subjektů a které se promítají do jich běžného procesu, jenž je zachycován z pohledu evidence a účetnictví.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2008
Datum podání práce: 3. 5. 2008
Datum obhajoby: 13. 5. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8536/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: