Veřejné zakázky ve vybraných nemocnicích v ČR a SR - komparace

Název práce: Verejné obstarávanie vo vybraných nemocniciach v ČR a SR - komparácia
Autor(ka) práce: Amiridis, Temis
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou verejného obstarávania českých a slovenských fakultných nemocníc v rokoch 2009 - 2013. Hlavným cieľom je identifikovať faktory ovplyvňujúce zmenu ceny verejnej zákazky a určiť významnosť týchto faktorov. V práci sú štatisticky vyhodnotené dáta týkajúce sa typu verejných zákaziek, typu zadávacieho konania a počtu ponúk vo vybraných fakultných nemocniciach.
Klíčová slova: zmena ceny verejnej zákazky; fakultné nemocnice; verejné obstarávanie
Název práce: Veřejné zakázky ve vybraných nemocnicích v ČR a SR - komparace
Autor(ka) práce: Amiridis, Temis
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných zakázek zadávaných českými a slovenskými fakultními nemocnicemi v letech 2009 - 2013. Hlavním cílem je identifikovat faktory ovlivňující změnu ceny veřejné zakázky a určit významnost těchto faktorů. V práci jsou statisticky vyhodnocena data týkající se typu veřejných zakázek, typu zadávacího řízení a počtu nabídek ve vybraných fakultních nemocnicích.
Klíčová slova: změna ceny veřejné zakázky; veřejné zakázky; fakultní nemocnice
Název práce: Public procurement in the selected hospitals in Czech republic and Slovak republic - comparison
Autor(ka) práce: Amiridis, Temis
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the public procurement of the Czech and Slovak teaching hospitals in the years 2009 -- 2013. Main objective is to identify the factors that influence the change in prices of contracts and establish the impact of these factors. The data that is statistically evaluated in this thesis concerns the type of procurement, type of procedure and the number of offers in chosen teaching hospitals.
Klíčová slova: public procurement; price change of public procurement; teaching hospitals

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2014
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 27. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46948/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: