Tržní riziko banky v době nízkých úrokových sazeb

Název práce: Tržní riziko banky v době nízkých úrokových sazeb
Autor(ka) práce: Pelešková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá dopady nízkých úrokových sazeb na různé subjekty na finančním trhu a náklady bank způsobené přeceněním dluhopisů v případě nárůstu těchto sazeb. Pomocí replikačních portfolií následně analyzujeme vyrovnání těchto ztrát ve třech modelových situacích.
Klíčová slova: Úroková míra; Riziko; Dluhopis
Název práce: The market risk of banks during low interest rates
Autor(ka) práce: Pelešková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Kolman, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the impacts of the low interest rates on various entities in the financial market and the bank costs caused by the revaluation of bond prices in the event of an increase in these rates. With the replication portfolios we analyze the compensation of these costs in three model situations.
Klíčová slova: Risk; Bond; Interest rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 26. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: