Daď z finančních transakcí

Název práce: Daď z finančních transakcí
Autor(ka) práce: Sayyedová, Laila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Maaytová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je "Daň z finančních transakcí". Práce si klade za cíl popis historického vývoje i současné situace její implementace. Zaměřuje se na současný návrh Evropské unie. Práce je podpořena studiemi a analýzami možných dopadů z řad odborné veřejnosti.
Klíčová slova: Daň z finančních transakcí; Bankovní daň ve Švédsku; Stamp duty ; Daň z bilančních položek; Daň z finančních aktivit; Bankovní daň; Spahnova daň; Tobinova daň; Keynesova daň
Název práce: Financial Transaction Tax
Autor(ka) práce: Sayyedová, Laila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Maaytová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis topic is "Financial Transaction Tax". The work aims at the description of the historical development and the current situation of its implementation. It focuses on the current proposal of the European Union. The work is supported by studies and analyzes of the potential impacts from the professional community.
Klíčová slova: Tobin tax; Keynes tax; Bank levy in Sweden; Stamp duty; Tax basis balance sheets; Financial activity tax; Bank levy; Spahn tax; Financial transaction tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 4. 2014
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 11. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: