Národní rozvojový plán a jeho aplikace na možnosti malých a středních podniků

Název práce: Národní rozvojový plán a jeho aplikace na možnosti malých a středních podniků
Autor(ka) práce: Šebová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vojík, Vladimír
Oponenti práce: Nováček, Jan; Černý, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V práci popisuji a analyzuji využití fondů z EU určených hlavně pro male a střední podniky. Nacházíme se na konci prvního Národního rozvojového plánu a doposud bylo využito pouze necelých 7 % z nabízené pomoci. Snaha této práce je zjistit důvody tak malého využití dotací z EU. V praktické části se opírám o výsledky vlastního dotazníkového šetření a výsledků průzkumu agentury CEBRE.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2006
Datum podání práce: 27. 8. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3605/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: