Srovnání komerčních BI nástrojů s nástroji OpenSource

Název práce: Srovnání komerčních BI nástrojů s nástroji OpenSource
Autor(ka) práce: Okleštěk, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Tlapák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je porovnat komerční a OpenSource Business Intelligence řešení pro střední podnik. Za účelem srovnání byl vybrán databázový server MS SQL Server s Analysis Services a dva možné způsoby nasazení OpenSource technologií. Prvním z nich je komplexní BI řešení od společnosti Insight Strategy a.s. ?The Bee?. Druhým způsobem je řešení pomocí dílčích aplikací nalezených na Internetu a to pomocí aplikací Keetle, Firebird, Mondrian a Openi. Jednotlivá řešení jsou porovnána na základě předem stanovených a popsaných metrik. Hlavním cílem je ověření na fiktivní firmě zda OpenSource BI řešení fungují a mohou nahradit komerční řešení a zda je to z finanční stránky výhodné.
Klíčová slova: ETL; OLAP; OpenSource; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: