Proces přijetí jednotné evropské měny na Slovensku a jeho důsledky

Název práce: Proces zavedenia jednotnej európskej meny na Slovensku a jeho dôsledky
Autor(ka) práce: Lacková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Rámcovým obsahom bakalárskej práce je proces zavedenia jednotnej európskej meny na Slovensku a jeho dôsledky na slovenskú ekonomiku. Prvá kapitola popisuje sled udalosti smerujúcich k najvyššiemu stupňu menovej integrácie - Hospodárskej a menovej únii. Členstvo akejkoľvek kandidátskej krajiny v únii je podmienené splnením kritérií nominálnej konvergencie, ktorých analýza vytvára v kombinácii komunikačnej stratégie gro druhej kapitoly. Tretia kapitola sa zameriava na rozbor pozitívnych i negatívnych aspektov prijímania eura, pričom jej obsah vychádza v primárnej miere z analýzy Národnej banky Slovenska. Posledná kapitola analyzuje reálne vplyvy zavedenia eura na Slovensku, a to na základe vývoja jednotlivých ukazovateľov.
Klíčová slova: stratégia prijatia eura; euro; analýza vplyvov zavedenia eura na slovenské hospodárstvo; maastrichtské (konvergenčné) kritériá; menová integrácia
Název práce: Proces přijetí jednotné evropské měny na Slovensku a jeho důsledky
Autor(ka) práce: Lacková, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Rámcovým obsahem bakalářské práce je proces zavedení jednotné evropské měny na Slovensku a jeho důsledky na slovenskou ekonomiku. První kapitola popisuje sled událostí směřujících k nejvyššímu stupni měnové integrace -- hospodářské a měnové unii. Členství jakékoli kandidátské země v unii je podmíněné splněním kritérii nominální konvergence, jejichž analýza tvoří spolu s komunikační strategií základ druhé kapitoly. Třetí kapitola se zaměřuje na rozbor pozitivních i negativních aspektů přijímání eura, přičemž její obsah vychází v první řadě z analýzy Národní banky Slovenska. Poslední kapitola analyzuje reálné vlivy zavedení eura na Slovensko na základě vývoje jednotlivých ukazatelů.
Klíčová slova: euro; strategie přijetí eura; měnová integrace; maastrichtská (konvergenční) kritériá; analyze vlivů zavedení eura na slovenské hospodářství
Název práce: The introduction of the euro in Slovakia and its effects
Autor(ka) práce: Lacková, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The Bachelor's thesis characterises the process of the introduction of the euro in Slovakia and its impacts on Slovak economy. The first chapter describes events leading to the highest degree of monetary integration -- European monetary union. Membership of whichever candidate country in the union is conditioned by meeting the criteria of nominal convergence, analysis of which as well as the communication strategy is covered in the second chapter. The third chapter focuses on analysis of positive and negative aspects of the introduction of the euro. Its content is based on the analysis of National bank of Slovakia. The last chapter applies different indicators to analyse the real effects of the introduction of the euro in Slovakia
Klíčová slova: analysis of the effects of euro adoption on the Slovak economy; strategy for adoption of the euro; Maastricht (the euro convergence) criteria; euro; monetary integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 30. 5. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42337/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: